Siste Nyheter

Svømmebassenget åpner trolig på mandag
Sokndal kommune har fått tilbakemelding om at det ikke er funnet asbest i prøvene som er tatt av ...
Folkemøte om ungdom og rus
Ruser barnet ditt seg? Avdeling for Levekår, Sokndal kommune har gleden av å invitere til åpent ...
Oppdatert info svømmehall
Sokndal kommune venter fremdeles på svar på prøvene som er tatt av taket på svømmehallen. Inntil ...
Fv. 4242 Frøytlog arbeidsvarslingsplan for rassikring, datoforlengelse
Datoforlengelse av tidl. plan 246-2019-D til 31.10.19, ellers ingen endringer. Fv. 4242 ...
Lokal høring om navnesak i Sokndal
Statens Kartverk har reist navnesak 2018/118 for navneleddet –vik/vig og –vika/viga i Sokndal ...

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke

Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste hjortevilt felt under jakt for skrantesjuke. Miljødirektoratet ber kommune/villreinnemnd om å sende vedtaket til valdansvarlig representant, for å gjøre pålegget kjent. Valdansvarlig representant må videreformidle vedtaket til de som jakter.
Skrantesjuke

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke.

Sist oppdatert 26.06.19 - 12:05 av Nils Jacobsen