Siste Nyheter

Badevann
Prøvene av badevann tatt på de kommunale badeplassene 15. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen er ...
Alle kommunale hjertestartere er nå registrert
Sokndal kommune har nå fått alle de kommunale hjertestarterne inn i det nasjonale registeret på ...
Svevestøv fra Titania sitt landdeponi og luftkvalitet
Sokndal kommune har mottatt henvendelse fra Åna Sira om svevestøv fra Titania sitt landdeponi.
Ny kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune
Vi gratulerer Tone Bergljot Eikeland med ny jobb som kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune.
Årets sykle til jobben aksjon
Årets sykle til jobben aksjon ble avsluttet 21. juni 2019

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke

Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste hjortevilt felt under jakt for skrantesjuke. Miljødirektoratet ber kommune/villreinnemnd om å sende vedtaket til valdansvarlig representant, for å gjøre pålegget kjent. Valdansvarlig representant må videreformidle vedtaket til de som jakter.
Skrantesjuke

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke.

Sist oppdatert 26.06.19 - 12:05 av Nils Jacobsen