Siste Nyheter

Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal
Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om en rekke veinavn og områdenavn i kommunen. Informasjon om ...
Inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og gründere innen mat i Dalaneokument
Det vil, fra høst 2019 til våren 2020, bli seks inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og ...
Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019
Oversikt over Valgstyrets møtebok for Kommunestyrevalget 2019.
Kommunestyrevalget i Sokndal 2019 - valgte kandidater og vararepresentanter
Se vedlagte oversikt. 2 stjerner betyr valgt representant. 1 stjerne betyr vararepresentant.
Åpningstid valglokaler
Vi minner om at valglokalene stenger: · Åna-Sira stemmekrets kl. 1900 · Hauge stemmekrets kl. ...

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. september 2019.
Valglogo 640x186

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget på disse steder t.o.m. valgdagen den 9. september 2019:

SOKNDAL KOMMUNE:

- Servicekontoret 2. etasje                     Soknatun                  Hovedmanntallet

- Åna-Sira Grensehandel AS                   Åna-Sira                    Hovedmanntallet

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved valget.

Har du nylig flyttet til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding innen 30. juni 2019, skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme der på valgdagen eller avgi forhåndsstemme.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommune, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen jf, valglovens § 2-7. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Valgstyrets adresse er:
Sokndal valgstyre               Gamleveien 20                                4380 Hauge i Dalane

Sist oppdatert 11.07.19 - 10:27 av May Lene Vestbøstad