Siste Nyheter

Badevann
Prøvene av badevann tatt på de kommunale badeplassene 15. juli i Åna-Sira, Halen og Linepollen er ...
Alle kommunale hjertestartere er nå registrert
Sokndal kommune har nå fått alle de kommunale hjertestarterne inn i det nasjonale registeret på ...
Svevestøv fra Titania sitt landdeponi og luftkvalitet
Sokndal kommune har mottatt henvendelse fra Åna Sira om svevestøv fra Titania sitt landdeponi.
Ny kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune
Vi gratulerer Tone Bergljot Eikeland med ny jobb som kommunalsjef Levekår i Sokndal kommune.
Årets sykle til jobben aksjon
Årets sykle til jobben aksjon ble avsluttet 21. juni 2019

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget den 9. september 2019.
Valglogo 640x186

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Kommunestyre- og fylkestingsvalget på disse steder t.o.m. valgdagen den 9. september 2019:

SOKNDAL KOMMUNE:

- Servicekontoret 2. etasje                     Soknatun                  Hovedmanntallet

- Åna-Sira Grensehandel AS                   Åna-Sira                    Hovedmanntallet

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved valget.

Har du nylig flyttet til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding innen 30. juni 2019, skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme der på valgdagen eller avgi forhåndsstemme.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommune, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen jf, valglovens § 2-7. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Valgstyrets adresse er:
Sokndal valgstyre               Gamleveien 20                                4380 Hauge i Dalane

Sist oppdatert 11.07.19 - 10:27 av May Lene Vestbøstad