Siste Nyheter

Er du heltidsstudent ved et universitet eller en høgskole?
Da kan du få kr. 5.000,- i reisestipend pr. skoleår dersom du forblir folkeregistrert i Sokndal ...
Valgmøte i Soknatun 19. august
Vellykket politisk møte i går hvor alle som stiller liste ved kommunevalget 2019 var representert. ...
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - hjemmestemming
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes ...
Kunngjøring om forhåndsstemmegivning på Solbø og Bøsenteret
For beboere og besøkende på institusjonene vil det bli mulighet for å avlegge forhåndsstemme ved ...
Klipp hekken før skolestart
Du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper ...

Svevestøv fra Titania sitt landdeponi og luftkvalitet

Sokndal kommune har mottatt henvendelse fra Åna Sira om svevestøv fra Titania sitt landdeponi.

Kommunen har vært i dialog med Titania og fått tilgang til data om svevestøv fra de to målestasjonene i Åna Sira.

Resultatene er vurdert av fungerende kommuneoverlege som opplyser at måledataene ligger innenfor Forurensingsinstituttet sine grenser for luftkvalitet og at det dermed ikke ikke er grunnlag for spesielle helsemessige tiltak. Grenseverdiene tar også hensyn til følsomme grupper, for eksempel lungesyke. Det er imidlertid viktig at de som opplever ubehagelige luftveissymptomer tar kontakt med sin fastlege eller legevakten.

Utfyllende informasjon:

Titania opplyser også at det arbeides med tiltak som kan gi mindre støvflukt fra deponiet i framtiden.

Sokndal kommune følger utviklingen videre i dialog med Titania.

Sist oppdatert 18.07.19 - 11:42 av Eline Nesvåg