Siste Nyheter

Er du heltidsstudent ved et universitet eller en høgskole?
Da kan du få kr. 5.000,- i reisestipend pr. skoleår dersom du forblir folkeregistrert i Sokndal ...
Valgmøte i Soknatun 19. august
Vellykket politisk møte i går hvor alle som stiller liste ved kommunevalget 2019 var representert. ...
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - hjemmestemming
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes ...
Kunngjøring om forhåndsstemmegivning på Solbø og Bøsenteret
For beboere og besøkende på institusjonene vil det bli mulighet for å avlegge forhåndsstemme ved ...
Klipp hekken før skolestart
Du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper ...

Kontaktperson

Sigmund Hadland jr.
Helse- og velferdsleder
Tlf. 51 47 06 86

Alle kommunale hjertestartere er nå registrert

Sokndal kommune har nå fått alle de kommunale hjertestarterne inn i det nasjonale registeret på 113.no.
Hjerte

Dermed viser de for personal på AMK sentralen og kan raskt finnes av ambulansepersonell.

Vi har nå fått registrert alle de kommunale hjertestarterne og videre fått på plass en rutine for kontroll og oppfølging av disse. Vi samarbeider med Egersund Røde kors som bytter elektroder og sjekker batteriene ved behov.

Rutine for kommunale hjertestartere er nærmere beskrevet i kommunens HMS håndbok.

Til slutt vil vi oppfordre alle private aktører, lag, foreninger og stiftelser som har hjertestarter om å registrere disse på 113.no.

Sist oppdatert 19.07.19 - 14:41 av Eline Nesvåg