Siste Nyheter

Er du heltidsstudent ved et universitet eller en høgskole?
Da kan du få kr. 5.000,- i reisestipend pr. skoleår dersom du forblir folkeregistrert i Sokndal ...
Valgmøte i Soknatun 19. august
Vellykket politisk møte i går hvor alle som stiller liste ved kommunevalget 2019 var representert. ...
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - hjemmestemming
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes ...
Kunngjøring om forhåndsstemmegivning på Solbø og Bøsenteret
For beboere og besøkende på institusjonene vil det bli mulighet for å avlegge forhåndsstemme ved ...
Klipp hekken før skolestart
Du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper ...

Rådmann - veien videre

Karl Johan Engelhart Olsens siste dag som rådmann blir 31.august.

Personalsjef Aud Marit Bjørnø blir konstituert som rådmann fra 1. sept til Lars Arne Oldernes tiltrer i stillingen 1. okt.

Karl Johan Engelhart Olsen fortsetter som konsulent/rådgiver i 40% stilling fra 1. til 20. september

Sist oppdatert 07.08.19 - 11:51 av Eline Nesvåg