Siste Nyheter

Brannverndagen lørdag 21. september
Åpen dag på brannstasjonen i morgen, fra kl. 11:00 til 13:00. Alle velkomne!
Rassikring på fv. 4242 (tidligere Fv. 1) Hauge i Dalane - Moi
På grunn av rassikring vil fv. 4242 (tidl. fv. 1) Hauge i Dalane – Moi, i Sokndal og Lund kommuner, ...
Er du vår nye erfaringskonsulent?
Sokndal kommune skal innføre en ny samhandlingsmodell for bedre tverretatlig innsats overfor barn ...
Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal
Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om en rekke veinavn og områdenavn i kommunen. Informasjon om ...
Inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og gründere innen mat i Dalaneokument
Det vil, fra høst 2019 til våren 2020, bli seks inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og ...

Mye spennende på Helsestasjonen

Endelig er jordmor på plass på helsestasjonen på faste dager. Tirsdag og fredag finner du jordmor Astrid på helsestasjonen fra kl. 08-14.
Fødsel

Videre er det også gledelig å kunne si at HFU (helsestasjon for ungdom) nå etableres i Sokndal. Helsestasjonen starter dette tilbudet på tirsdag, og framover vil stasjonen være åpen for ungdommer fra 14-16 hver tirsdag.

Til slutt nevnes det at det for tiden jobbes med å ansette 50 % helsesykepleier i prosjektstilling finansiert av tilskuddsmidler. Denne stillingen er øremerket styrking av arbeidet med barn i alderen 0-5 år.

Det er veldig kjekt at tilbudet på den flotte nye helsestasjonen nå blir bedre og bedre sier ledende helsesykepleier Siw Tollefsen.

Helsestasjon

Sist oppdatert 30.08.19 - 10:10 av May Lene Vestbøstad