Siste Nyheter

Brannverndagen lørdag 21. september
Åpen dag på brannstasjonen i morgen, fra kl. 11:00 til 13:00. Alle velkomne!
Rassikring på fv. 4242 (tidligere Fv. 1) Hauge i Dalane - Moi
På grunn av rassikring vil fv. 4242 (tidl. fv. 1) Hauge i Dalane – Moi, i Sokndal og Lund kommuner, ...
Er du vår nye erfaringskonsulent?
Sokndal kommune skal innføre en ny samhandlingsmodell for bedre tverretatlig innsats overfor barn ...
Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal
Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om en rekke veinavn og områdenavn i kommunen. Informasjon om ...
Inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og gründere innen mat i Dalaneokument
Det vil, fra høst 2019 til våren 2020, bli seks inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og ...

Båtopplag i Sogndalstrand Amfi

Det er tillatt med opplag av båter i Sogndalstrand Amfiet fra 1. oktober til 15. april. De som ønsker opplag av båter, må ta kontakt med servicekontoret på Soknatun, tlf. 51 47 06 00. Før båter lagres i Amfiet må det betales en avgift på kr 1.500 pr. sesong.. Bekreftelse på betalt avgift må henge synlig på båten.
Båtopplag

Sist oppdatert 30.08.19 - 10:22 av Nils Jacobsen