Siste Nyheter

Brannverndagen lørdag 21. september
Åpen dag på brannstasjonen i morgen, fra kl. 11:00 til 13:00. Alle velkomne!
Rassikring på fv. 4242 (tidligere Fv. 1) Hauge i Dalane - Moi
På grunn av rassikring vil fv. 4242 (tidl. fv. 1) Hauge i Dalane – Moi, i Sokndal og Lund kommuner, ...
Er du vår nye erfaringskonsulent?
Sokndal kommune skal innføre en ny samhandlingsmodell for bedre tverretatlig innsats overfor barn ...
Kunngjøring om vedtatte veinavn og områdenavn i Sokndal
Sokndal kommunestyre har gjort vedtak om en rekke veinavn og områdenavn i kommunen. Informasjon om ...
Inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og gründere innen mat i Dalaneokument
Det vil, fra høst 2019 til våren 2020, bli seks inspirasjonssamlinger for nye og unge bønder og ...

Snart valg – bruk stemmeretten!

Husk at du kan endre på stemmeseddelen.
Valglogo 640x186

Rosa stemmeseddel er til Kommunestyrevalget og blå seddel er til Fylkestingsvalget.

Det er mulig å gjøre følgende endringer på stemmeseddelen:


Personstemmer:

Du kan sette et ekstra kryss foran hvert navn på listen, så mange du vil.
Kandidater som ikke er kumulert og får et ekstra kryss, får 1 personstemme fra deg.
Kandidater som er kumulert og får et ekstra kryss, får 1,25 personstemmer fra deg.

Strykning:

Det er ikke tillatt å stryke kandidater fra valglisten.

Kandidater fra andre lister:

Du kan føre opp inntil 5 kandidater fra andre lister.
For hver kandidat du fører opp, svekkes egen liste med 1/21.
Tilsvarende styrkes listen som mottar slengerstemme med 1/21.

Åpningstider i valglokalet mandag 9. september:

Åna-Sira klubbhus fra kl. 13.00 til kl. 19.00.
Kinosalen på Soknatun fra kl. 9.00 til kl. 20.00.

Godt valg!

Sist oppdatert 06.09.19 - 12:15 av May Lene Vestbøstad