Siste Nyheter

Svømmebassenget åpner trolig på mandag
Sokndal kommune har fått tilbakemelding om at det ikke er funnet asbest i prøvene som er tatt av ...
Folkemøte om ungdom og rus
Ruser barnet ditt seg? Avdeling for Levekår, Sokndal kommune har gleden av å invitere til åpent ...
Oppdatert info svømmehall
Sokndal kommune venter fremdeles på svar på prøvene som er tatt av taket på svømmehallen. Inntil ...
Fv. 4242 Frøytlog arbeidsvarslingsplan for rassikring, datoforlengelse
Datoforlengelse av tidl. plan 246-2019-D til 31.10.19, ellers ingen endringer. Fv. 4242 ...
Lokal høring om navnesak i Sokndal
Statens Kartverk har reist navnesak 2018/118 for navneleddet –vik/vig og –vika/viga i Sokndal ...

Forslag på medlemmer til Sokndal ungdomsråd

Sokndal kommune skal ut fra ny kommunelov, etablere og velge ungdomsråd som et utvalg med medlemmer foreslått av lag/foreninger/skoler eller enkeltpersoner.
Sokndal

Som informasjon om dette, henviser vi til :

https://bufdir.no/Familie/Tilbud_til_barn_og_unge/Veileder_for_ungdomsrad/oppstart_og_valg_av_ungdomsrad/

Det er kommunestyret som bestemmer hvor mange medlemmer ungdomsrådet skal ha, og som velger rådet. I første omgang ønsker vi forslag på kandidater. Det er en fordel om en skriver litt om kandidatens erfaringer og grunnlag for å stille. Den/de som foreslår kandidater, oppgir sitt navn og/eller organisasjonsnavn.

I nevnte link står mange opplysninger om sammensetning, alder og oppgaver, men noen korte stikkord er:

  • Personene som velges skal representere ungdom opp til 19 år.
  • Begge kjønn skal være representert med minimum 40 prosent hvis rådet skal bestå av fire medlemmer eller flere.
  • Det er ikke er krav om at man må ha stemmerett for å velges til å sitte i rådet.
  • Ungdomsrådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn. Eksempler på dette kan være ungdom med funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn. I tillegg bør man ta hensyn til geografisk spredning.


Frist for tilbakemelding til Sokndal kommune er fredag 18/10-19. Forslag sendes til postmottak@sokndal.kommune.no

Sist oppdatert 03.10.19 - 08:00 av May Lene Vestbøstad