Siste Nyheter

Svømmebassenget åpner trolig på mandag
Sokndal kommune har fått tilbakemelding om at det ikke er funnet asbest i prøvene som er tatt av ...
Folkemøte om ungdom og rus
Ruser barnet ditt seg? Avdeling for Levekår, Sokndal kommune har gleden av å invitere til åpent ...
Oppdatert info svømmehall
Sokndal kommune venter fremdeles på svar på prøvene som er tatt av taket på svømmehallen. Inntil ...
Fv. 4242 Frøytlog arbeidsvarslingsplan for rassikring, datoforlengelse
Datoforlengelse av tidl. plan 246-2019-D til 31.10.19, ellers ingen endringer. Fv. 4242 ...
Lokal høring om navnesak i Sokndal
Statens Kartverk har reist navnesak 2018/118 for navneleddet –vik/vig og –vika/viga i Sokndal ...

Lokal høring om navnesak i Sokndal

Statens Kartverk har reist navnesak 2018/118 for navneleddet –vik/vig og –vika/viga i Sokndal kommune. Saken er reist for å få avklart rett skrivemåte for offentlig bruk. Adresseutvalget foreslår følgende skrivemåte: -vig og vigo.
Kartverket

Før det blir gjort vedtak hos Kartverket er saken oversendt kommunen til uttalelse. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til, jfr. §§ 4 og 6 i Lov om stedsnavn.

Spørsmål kan rettes til: Sokndal kommune, mobil 90722088 eller epost nils@sokndal.kommune.no.

Uttalelse sendes til: Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller på epost til postmottak@sokndal.kommune.no innen 20. oktober 2019.

Brev fra Statens Kartverk

Sist oppdatert 08.10.19 - 11:42 av Eline Nesvåg