Siste Nyheter

Vi stenger Sogndalstrand bro for kjørende trafikk
Det er flere skader på broa som gjør at vi nå har fått en anbefaling om å stenge broa for kjørende ...
Stortinget bevilger 4 millioner ekstra til Jøssingfjord Vitenmuseum
Stortinget bevilger Jøssingfjord Vitenmuseum ytterligere 4 millioner kroner for å fjerne ...
Matrikkel og grunnbok stenges for oppdatering i slutten av 2019
Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig ...
Forslag til kommunedelplan for ny E39 fra Lyngdal til Ålgård
Statens vegvesen har lagt ut forslag til kommunedelplan for ny E39 fra Lyngdal til Ålgård på høring ...

Høring – adressenummer tildeling

Viser til vedlagte forhåndsvarsling. Adressenummer ligger nå i web-kart tilgjengelig for innsyn. Innbyggere kan nå gå inn i kartløsningen og se hvilken vei de er tilknyttet, hvilket adressenummer de er tildelt, samt om riktig antall enheter er opprettet på boligen/eiendommen.
adresse

Forhåndsvarsel

Informasjonsbrosjyre

Høringsperiode 30.10.2019 – 20.11.2019

Siste frist for innspill er: 20.11.2019

Innspill med begrunnelse sendes skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380  HAUGE I DALANE eller på e-post til postmottak@sokndal.kommune.no .

Her kan innbyggere i Sokndal se hvilket adressenummer de er tildelt og hvilken vei de er tilknyttet, samt utkast til skiltplan : https://kommunekart.com/klient/sokndal/adresser

(Kartløsningen viser utkast skiltplan og planlagte adresser. Dersom det er ønskelig å se vedtatte adresseparseller for veger og områder, velg «Kartlag» og marker ønsket kartlag).

Veiadresser skal bare tildeles bygg som blir brukt til bolig- eller fritidsboligformål, næringsvirksomhet eller annen offentlig virksomhet. Adresse tildeles pr. hovedinngang. Landbruksbygg, garasjer, lager, campingvogner er eksempel på enheter som ikke får en veiadresse.

Vedtatte vegnavn og områdenavn i Sokndal

Sokndal kommunestyret har gjort vedtak på en rekke vegnavn og områdenavn i kommunen. Du finner skjema for vedtatte navn her: https://www.sokndal.kommune.no/newsread/page.aspx?nodeid=5161&docid=13023

Merk at de navnene som det er reist navnesak på, vises i kartet som eks Veg 1234. Veglenkene vil først få navnet oppgitt så snart navnesaken er avsluttet.

NB! Adressenavn og skrivemåte er vedtatt, og er ikke gjenstand for innspill.

Viktig å kontrollere
Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger boliger og adresser. En rett og god vegadressering er avhengig av at matrikkelopplysningene er korrekte. Vi ber om at det blir gitt tilbakemelding om du oppdager feil eller mangler. I forbindelse med adresseringen er det viktig at bygg er registrerte og at bygninger ligger inne med rett bygningskode, samt at bygning er registrert på rett eiendom (gårdsnummer/bruksnummer).

Du kan sjekke disse opplysningene ved å gå inn på norgeskart.no – søke opp egen eiendom – og velge «Se Eiendomsinformasjon» – «Vis mer informasjon». Sjekk om antall teiger og bygg, bygningskoder mm stemmer med de faktiske forhold. En ber om at mottaker av dette varselet gir kommunen tilbakemelding om det finnes ytterligere feil i registeret.

Kommunen ønsker innspill om blant annet om det er:

  • feil veitilknytning
  • flere eller færre enheter i boligen
  • flere eller færre bygninger på eiendommen
  • tildelt feil adressenummer
  • bygninger som er adresseverdige, men som ikke har fått tildelt planlagt adresse

Er det feil på din registrerte bolig?
Alle boliger med utleiedel/to leiligheter med separate innganger skal ha tildelt to adresser. Har din bolig fått to adresser men ikke lenger har to leiligheter kan dette skyldes at registrering i matrikkel ikke er oppdatert.

Kommunen ønsker å rette opp i eventuelle feil. Innspill i høringsperioden fører til at vi kan fatte vedtak på mest mulig korrekt grunnlag. Ved krav om retting av matrikkelen ber vi om at blir sendt oss et brev/epost med nødvendige opplysninger.

Logikk bak nummereringen

Fra veiens start skal bygninger på høyre side ha oddetallsnummer og bygninger på venstre side ha partallsnummer

I tettbygde strøk, fortrinnsvis der det foreligger en reguleringsplan/detaljplan, vil en tildele husnummer fortløpende etter kanten på vegen, og bare sette igjen ledige husnummer der det er konkrete planer for utbygging/fortetting.

I mindre tettbygde strøk vil det bli tildelt adresser etter avstandsprinsippet. Du kan lese mer om dette i vedlagte brosjyre

Vedtaksbrev om ny adresse

Vedtaksbrev med tildelt adresse vil bli sendt ut etter at innspill fra høringen er gjennomgått. Vi anbefaler å avvente innkjøp av husnummer inntil vedtaksbrevet er mottatt og klagefristen over.

Sist oppdatert 29.10.19 - 08:46 av Martin Brunvatne