Kontaktperson

Nils Jacobsen
Næringssjef
Tlf. 51 47 06 16

Cittaslow nytt

Cittaslow Sokndal ønsker at flest mulig engasjerer seg. Cittaslow er noe som berører alle. Mye av det som gjøres i kommunen er Cittaslow. Vi ønsker at logoen for Cittaslow skal brukes under lokale arrangement eller på lokale prosjekt hvor dette passer inn. Cittaslow Sokndal skal ikke ta æren for noe av det som andre gjør, men ønsker at logoen skal brukes slik at vi får gjenkjennelighet og viser at dette er noe som passer inn i forhold til Cittaslow.
Padling i Eiavannet- Foto: Eirik Grastveit © Sokndal kommune

Cittaslowrådet har i flere møter diskutert gjennomføring av lokale tiltak og mange forslag har kommet inn. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal legge et forslag for Cittaslowrådet i prioritert rekkefølge. Behandles av Cittaslowrådet i løpet av 2012.

Kjærlighedsvego i Sokndal arrangeres hvert år i uke 39. Mottoet er "Kjærlighedsvego i Sokndal - gje kjærlighed heila åre." Kjærlighedsvego er det viktigste lokale tiltaket i forhold til Cittaslow. Dersom du har forslag/tanker/idèer til programmet sendes det til nils@sokndal.kommune.no.

Cittaslow Sokndal deler hvert år ut en Pyntepris og en Servicepris. Pynteprisen deles ut under Sokndalsdagene til den virksomhet som har den fineste pyntingen foran sommersesongen. Serviceprisen deles ut til den virksomhet som er best på service. Alle har anledning til å komme med forslag, som sendes til nils@sokndal.kommune.no.

Cittaslow Sokndal samarbeider med Sokndal Næringsforening om sertifisering av Cittaslow-bedrifter. Følgende 5 bedrifter er sertifisert: VoldenTollefsen, Galleri Rosengren, Nesvaag Sjø- og Motormuseum, Sokndal Frivilligsentrals bruktbutikk og HMS365 Bedriftshelsetjeneste. I tillegg har 5 bedrifter søkt om å bli sertifisert.

Cittaslow Sokndal samarbeider med Sokndal Næringsforening om å gjøre sentrum mer synlig fra Fv. 44/Nordsjøvegen. DesignStrek er engasjert til å utarbeide skilt. I første omgang minimum større informasjonsskilt på minimum 2 av rasteplassene. Det er avholdt innledende møte med Statens Vegvesen. Målet er å få dette på plass i løpet av våren 2013.

Nordisk nettverk Cittaslow består av kommunene Eidskog, Levanger og Sokndal i Norge, Kristinestad i Finland, Svendborg i Danmark og Falköping i Sverige. Det nordiske nettverket er enige om gjennomføre 2 samarbeidsprosjekt. Det ene er samarbeid/utveksling mellom ungdomsrådene, der ungdommene selv bestemmer hva de ønsker å samarbeide om. Det andre er felles profilering av kommunene i det nordiske nettverket. Det arbeides med utarbeidelse av en elektronisk brosjyre. I tillegg er kommunene bedt om å profilere hverandre. For eksempel i eksisterende brosjyremateriell, kontakt med media m.v.

Sist oppdatert 08.11.12 av Nils Jacobsen