Informasjon om pensjon

Pensjon fra KLP
Nå skal du selv søke offentlig tjenestepensjon fra KLP via Min Side på klp.no.
Tidligere var det arbeidsgiver som søkte KLP om pensjon for de ansatte. Nå er rutinen endret slik at du enkelt søker selv på Min Side.
Informasjon om pensjon fra Klp

AFP-søknadsskjema digitalt fra Statens pensjonskasse
Papirversjonen av søknadsskjema for AFP er erstattet med en forenklet digital versjon. Du vil finne den som en del av pensjonsmeldingsskjemaet i Min virksomhet. Statens pensjonskasse lanserer også en søknadsveileder for medlemmene, som skal gjøre det lettere å starte søknadsprosessen.
Her finner du informasjon om AFP pensjonering og søknadsveileder for medlemmene

Ny sats for pensjonistlønn
Fra 1. januar 2017 er satsen for pensjonistlønn 196 kroner per time.
Alderspensjonister kan bli engasjert i staten eller skoleverket på pensjonistlønn. Noen kriterier må likevel være oppfylt. De må for eksempel ha sluttet helt i tidligere stilling.
Les mer om pensjonistlønn og vilkår

Sist oppdatert 03.04.17 - 07:59 av May Lene Vestbøstad