HMS Håndbok

Dette er vår nye HMS håndbok som gjelder for alle ansatte i Sokndal Kommune.
Alle ansatte bes gjøres seg kjent med HMS håndboken.

Vi har i tillegg kjøpt nytt HMS system som heter KF Kvalitetsstyring. Dette systemet er en komplett løsning til støtte for kvalitetsstyring og internkontroll i kommunal sektor.

I tillegg til alle relevante lover, forskrifter og sentrale veiledere inneholder systemet følgende komponenter; Dokumenthåndtering, elektronisk håndbok for HMS, avvikshåndtering fra a til å,  APP  for avvikshåndtering, Årshjul med datoer, modul for risikostyring, statistikker og rapporter mm.

Systemet skal implementeres i første del av 2019, og vi gleder oss til å ta i bruk et nytt og moderne HMS system.

Trykk her for HMS Håndbok

Sist oppdatert 27.12.18 - 15:02 av Eline Nesvåg