Planer for Sokndal kommune

Her finner du ulike planer for Sokndal kommune

Beredskapsplan for Sokndal kommune vedtatt av ks 18/9-17 sak 44/17

Smittevernplan for Sokndal kommune 2019-2023

Arkivplan for Sokndal kommune

Sist oppdatert 08.04.19 - 14:18 av Eline Nesvåg