Planer for Sokndal kommune

Her finner du ulike planer for Sokndal kommune

Beredskapsplan for Sokndal kommune vedtatt av ks 15/6-15 sak 40/15n

Budsjett 2016 - Økonomiplan 2016 - 2019 vedtatt 14/12-15 sak 93/15

Arkivplan for Sokndal kommune

Sist oppdatert 21.04.17 - 13:51 av May Lene Vestbøstad