Valg 2017

Stortingsvalget 2017

Informasjon om Forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmemottak (forhåndsstemming hjemme).

Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Stortings- og Sametingsvalget 2017

Stortingsvalget 2017 - Tidligstemmegivning

Ordinær forhåndsstemmegivning starter 10. august og varer til 8. september 2017. Dersom du vet at du ikke kan stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 3. juli henvende deg til kommunen og be om å få stemme.