Stortingsvalget 2017

Informasjon om Forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmemottak (forhåndsstemming hjemme).
Valglogo 640x186

Innenriks velgere som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre det i tidsrommet 10. august – 8. september 2017. Du kan avgi forhåndsstemme her:

Rådhuset, Servicekontoret, 2. etg. Åpningstid: Mandag – fredag kl. 0730 – 1500
Utvidet åpningstid 07.09 og 08.09 mellom kl. 1700 – 1800.

Vær tidlig nok ute!
Hvis din forhåndsstemme skal sendes til en annen kommune, må du være oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å avgi stemmen så tidlig at stemmegivningen kan mottas av det andre valgstyret innen tirsdagen etter valgdagen, dvs. innen 12. september kl. 1700. (Nytt ved dette valget.)

Har du mottatt valgkort i posten, vær vennlig å ta dette med når du forhåndsstemmer. I tillegg må du ta med legitimasjon.

Ambulerende stemmemottaking (forhåndsstemming hjemme) (Valglovens § 8-3, sjette ledd og valgforskr. § 24):
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker der du oppholder deg.

Søknad om å få avgi slik forhåndsstemme må være kommet inn til kommunen innen: 5. september kl. 1500

Du behøver ikke ta kontakt hvis du er innlagt eller bor på institusjon hvor det blir arrangert stemming.
Forhåndsstemming ved Solbø og Bøsenteret vil foregå onsdag 6/9-17 kl. 1000-1300.

Er du i tvil om hvordan skal forholde deg, kan du kontakte valgstyret på telefon:

Sokndal valgstyre, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane
Tlf. 51 47 06 00

Valgstyret i Sokndal

Sist oppdatert 09.08.17 - 14:05 av May Lene Vestbøstad