Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Stortings- og Sametingsvalget 2017
valglogo

Du kan nå undersøke om du står i kommunens manntall til Stortings- og Sametingsvalget 2017 på disse steder t.o.m. valgdagen den 11. september 2017:


- Servicekontoret 2. etasje                     Soknatun                  Hovedmanntallet

- Åna-Sira Grensehandel AS                   Åna-Sira                    Kretsmanntall

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved valget.


Har du nylig flyttet til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding innen 30. juni 2017, skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme der på valgdagen eller avgi forhåndsstemme.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen jf, valglovens § 2-7. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Valgstyrets adresse er:

Sokndal valgstyre               Gamleveien 20                                4380 Hauge i Dalane

Sist oppdatert 13.07.17 - 12:49 av May Lene Vestbøstad