Godkjente valglister - offentlig ettersyn

De godkjente listeforslagene (de offisielle valglistene) til kommunestyrevalget 9. september 2019 legges med dette ut til offentlig gjennomsyn, jf. valgloven § 6-7.
valglogo

Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Disse blir utlagt på hjemmesiden til Sokndal kommune og på servicekontoret.

Her finner dere listeforslagene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sokndal Listo: Listeforslag

Det var ingen søknader om fritak og de godkjente listene er såleder identisk med de foreløpige listene som tidligere er publisert på våre nettsider.

Valgloven § 6-8.Klage
Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13.

Sist oppdatert 03.06.19 - 09:33 av May Lene Vestbøstad