Fagskoleutdanning

Her finner dere informasjon om fagskoleutdanning.
Fagskole

VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk er sekretariatet for Nasjonalt fagskoleråd.

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.
Rådet består av representanter fra fagskolesektoren, arbeidsgivere, arbeidstakere og studenter.
Nasjonalt fagskoleråd er opptatt av å fremme fagskolenivået innen norsk utdanning og arbeide for videreutvikling av fagskoleutdanningene i tråd med sitt mandat.

Nasjonalt fagskoleråd har utarbeidet informasjonsmateriell for fagskoleutdanning.
Her er link til VOX hvor informasjonsmateriellet ligger: Informasjonsmateriell-om-fagskolen

Sist oppdatert 12.12.13 - 08:32 av May Lene Vestbøstad