Søknadsskjema

Informasjon om skjema fra elektronisk søknadssenter

Sokndal kommune har tatt i bruk elektronisk søknadssenter.

Ved å følge vedlagte link kommer du direkte inn i søknadssenteret:

https://skjema.onacos.no/sokndal/

I første omgang har vi lagt ut 10 forskjellige skjema som kan benyttes via søknadssenteret.

Dette er skjema for:

  • Barnehage
  • Kompetansekartlegging
  • Kulturfond
  • Kulturmidler
  • Legater
  • Leie av kinosal
  • Skjenkebevilling
  • Sommerjobb
  • Søknad på lærerstillinger
  • Søknad på stillinger

Ved søknad på stillinger, legat, barnehage og kompetansekartlegging må du logge deg på med passord.

Ved første gangs pålogging velges ny bruker. Følg instruksen videre. Du vil da straks få tilsendt passord, som brukes ved pålogging. Du har mulighet til å endre passordet slik du måtte ønske etter gjeldende kriterier.

Husk at personvernerklæringen må leses/hakes av for å gå videre.

For resten av skjemaene er det ikke nødvendig med pålogging, men det er likevel en fordel å logge seg på. Ved pålogging mellomlagres skjemaene, og du får også tilgang til oversikt over tidligere innsendte skjema. Neste gang du bruker elektronisk skjema vil en del av brukeropplysningene du har registrert komme opp automatisk.

De elektroniske skjema er utformet slik at du blir rettledet gjennom hele søknadsprosessen.

Klikk spørsmålstegn dersom du ønsker mer informasjon om de enkelte punktene.

Husk å lagre før du går til neste side i skjemaet.

Når du sender inn skjemaet til kommunen er dette kryptert, det vil si at dette er en sikker måte å sende elektronisk informasjon. Personopplysningene blir behandlet konfidensielt.

Hjelp til utfylling av skjema?

Servicekontoret eller NAV (gjelder stillinger) kan hjelpe dersom du har problemer med å fylle ut skjema. Servicekontoret er å treffe på tlf. 51 47 06 00 eller en kan benytte kommunens postmottak som har adresse: postmottak@sokndal.kommune.no

Kommunen ønsker at publikum benytter elektroniske skjema der dette er mulig.

Håper du som bruker blir tilfreds med tilbudet.

Andre skjema

Kommunen har også en del andre skjema som ligger tilgjenglig på nettet, men som ikke er lagt inn i vårt søknadssenter.

Disse kan enten lastes ned og fylles ut manuelt eller fylles ut og sendes kommunen via postmottak eller leveres direkte på servicekontoret.

Papirskjema finnes i pdf-format og i word.

Dersom ikke e.post benyttes er postadressen til kommunen:

Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane.

For søknadsskjema - se venstre marg

Sist oppdatert 03.06.19 - 09:14 av Eline Nesvåg