Kontaktperson

Eline Nesvåg
Konsulent
Tlf. 51 47 06 02

Legatmidler

Til høsten vil følgende legater bli fordelt til skoleungdom fra Sokndal: - Thilda Bøes legat - John Bakke og hustrus fond - Gunnar og Gjertrud Egelands stiftelse - Lars Løvaas og hustru Annes fond Søknadsfrist 15. november.
Legat

Thilda Bøes legat / John Bakke og hustrus fond
Legatene kan søkes av skoleungdom som har fullført 3-årig videre utdanning og har begynt på høyere utdanning og i tillegg bor borte fra hjemmet.
Det kan søkes om legatene t.o.m. det året søkeren fyller 29 år. Sosialt vanskeligstilte søkere som bor hjemme kan også komme i betraktning.


Gunnar og Gjertrud Egelands stiftelse
Legatet kan søkes av studerende ungdom som utdanner seg på høyskole eller universitet og som er hjemmeværende / oppvokst i Sokndal kommune.


Lars Løvaas og hustru Annes fond
Legatet kan søkes av ungdom tilhørende i Sokndal kommune som har mistet far eller mor, og som tar videregående utdanning etter grunnskole.
Legatet dekker dokumenterte utlegg til skolemateriell. Aldersgrense: t.o.m. fylte 20 år ved skoleårets begynnelse.

Søknadsskjema: http://e-skjema.no/sokndal/.

Velg skjema for legat.

Sist oppdatert 12.10.15 - 08:12 av Eline Nesvåg