Kontaktperson

Eline Nesvåg
Konsulent
Tlf. 51 47 06 02

Legatmidler 2017

Til høsten vil følgende legater bli fordelt til skoleungdom fra Sokndal: Thilda Bøes legat, John Bakke og hustrus fond, Gunnar og Gjertrud Egelands stiftelse og Lars Løvaas og hustru Annes fond. Søknadsfrist 1.desember
Legat

Thilda Bøes legat / John Bakke og hustrus fond
Legatene kan søkes av skoleungdom som har fullført 3-årig videre utdanning og har begynt på høyere utdanning og i tillegg bor borte fra hjemmet.
Det kan søkes om legatene t.o.m. det året søkeren fyller 29 år. Sosialt vanskeligstilte søkere som bor hjemme kan også komme i betraktning.


Gunnar og Gjertrud Egelands stiftelse
Legatet kan søkes av studerende ungdom som utdanner seg på høyskole eller universitet og som er hjemmeværende / oppvokst i Sokndal kommune.


Lars Løvaas og hustru Annes fond
Legatet kan søkes av ungdom tilhørende i Sokndal kommune som har mistet far eller mor, og som tar videregående utdanning etter grunnskole.
Legatet dekker dokumenterte utlegg til skolemateriell. Aldersgrense: t.o.m. fylte 20 år ved skoleårets begynnelse.

Søknadsskjema: http://e-skjema.no/sokndal/.

Velg skjema for legat.


Søknadsfrist 1.desember

Sist oppdatert 10.11.17 - 09:04 av Eline Nesvåg