Kontaktperson

Johannes Sirevåg
Oppvekst- og kultursjef
Tlf. 51 47 06 43

Voksenopplæring

Stortinget har vedtatt at voksne skal ha lovfestet rett til grunnskole og videregående opplæring, og at opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov. Kommunene har ansvar for grunnskoleopplæring for voksne og for norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Fylkeskommunene har ansvar for videregående opplæring.

Vi tilbyr følgende hjelp:

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere som er bosatt i Sokndal.

Kommunen har avtale med Eigersund Voksenopplæringssenter. De holder kursene i Egersund.

  • Grunnskoleopplæring for voksne som er bosatt i Sokndal.

Kommunen lager avtale med Læringssenteret i Sandnes for dem som er over skolepliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring ut fra Opplæringsloven § 4A.

Dette gjelder også om en eventuelt trenger spesialundervisning på grunnskolens område.

- Logopedisk hjelp for:

  • Afasirammede
  • Voksne med tale- og stemmeproblemer som er henvist fra spesialist

Her er en del nyttige nettsteder:

Sist oppdatert 02.01.13 - 13:53 av Øystein Løvø