Kontaktperson

Tone Eikeland
Oppvekst- og kulturkonsulent
Tlf. 51 47 06 06

Kulturminnevern og museer

Innen fagfeltet kulturminnevern har kommunen flere prosjekter på gang.
Sogndalstrand- Foto: Knut Bry

Vi jobber med en kommunedelplan for kulturminner. Vi skal i gang med et større registreringsarbeid med å gå gjennom tidligere registreringer av verneverdige bygninger, og registrere flere kulturminner, også fram til ca 1960. Av praktisk restaureringsarbeid har kommunen et samarbeid med museumsavdelingen hos Statens vegvesen om restaurering av de gamle steinbruene ved Elvestraum og Hølen.

Vi har et museum på Sogndalstrand som drives av Dalane Folkemuseum. Sogndalstrand med kulturlandskap er et av seks fredete kulturmiljøer i Norge.

Videre har vi Helleren i Jøssingfjord, fasgardsløa på Barstad og Ruggesteinen som også er fredet og mye besøkt. Tollpakkhuset i Rekefjord ligger innenfor spesialområde bevaring Rekefjord øst, og eies og drives av Sokndal Bygdetun.

Sist oppdatert 29.11.12 - 10:18 av Tone Eikeland