Kontaktperson

Tone Eikeland
Oppvekst- og kulturkonsulent
Tlf. 51 47 06 06

Fiskeri- og sjøfartsmuseet Sogndalstrand

Fiskeri- og sjøfartsmuseet på Sogndalstrand er er en avdeling av Dalane Folkemuseum.
Fiskeri- og sjøfartsmuseet- Foto: Torbjørn Bøe

Museet ligger i ei sjøbu fra 1830-årene. Samlingene omfatter utstyr og redskaper knyttet til fiske og sjøfart på 1800- og tidlig på 1900-tallet, samt gjenstander fra seilskutetida i samme tidsrom.

Dalane Folkemuseum.

Åpningstider:

7. juni - 26. august:
Lørdag og søndag: 11 - 17

Utenom annonserte åpningstider: Åpent etter avtale.

Sist oppdatert 29.11.12 - 10:18 av Tone Eikeland