Kontaktperson

Tone Eikeland
Kommunalsjef Levekår
Tlf. 51 47 06 06

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø

Kommunen er i gang med et større arbeid om kulturminner og kulturmiljøer som skal resultere i en kommunedelplan. Hovedutvalg for oppvekst og kultur fungerer som styringsgruppe for planen. Planlagt ferdigstillelse er 2013.
Sjøhus Nesvåg- Foto: Knut Bry

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sokndal kommune 2015 - 2025

Sokndal kommunestyre vedtok;

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2015 – 2025,   KS- 055/15, 12.10.2015

Opptrykte eksemplar selges på Servicekontoret, Soknatun for kr 150,-

Sist oppdatert 10.03.16 - 10:45 av Eline Nesvåg