Kontaktperson

Tone Eikeland
Oppvekst- og kulturkonsulent
Tlf. 51 47 06 06

Kulturfond

Kommunen har et kulturfond med midler avsatt til ulike kulturformål. Størrelsen på fondet er avhengig av utviklingen i fondsmarked. Hovedutvalg for oppvekst og kultur fungerer som fondsstyre og behandler søknader løpende, det er ingen søknadsfrist.

Søkere til fondet kan være lag/foreninger/stiftelser, skoler, barnehager, kulturskole og enkeltpersoner som har tilholdssted i Sokndal. Det kan gis tilskudd til enkelttiltak og forsøksprosjekt. Det gis ikke støtte til vanlig drift.

Retningslinjer.

Søknadsskjema.

Sist oppdatert 06.08.18 - 10:22 av Øystein Løvø