Kontaktperson

Tone Eikeland
Oppvekst- og kulturkonsulent
Tlf. 51 47 06 06

Kulturmidler/driftstilskudd

Kulturmidler gis til drift av organisasjonen. Tilskuddsordningen gjelder alle lag og foreninger i Sokndal.

TIlskuddet fordeles en gang i året, fortrinnsvis om våren. Søknadsfrist annonseres på hjemmesiden og i lokalpressen.

Foreninger som har tilbud til barn/ungdom vil bli prioritert.

Hvem kan søke? Organisasjoner, lag, foreninger og institusjoner som driver eller vil starte virksomhet innenfor hovedutvalget sitt ansvarsområde, dvs kultur, idrett og aktiviteter for barn og unge.

Retningslinjer revidert2016

Søknadsskjema

Sist oppdatert 08.02.17 - 08:59 av Tone Eikeland