Kontaktperson

Tone Eikeland
Oppvekst- og kulturkonsulent
Tlf. 51 47 06 06

Spillemidler

Det fordeles hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknadsgruppene er ordinære anlegg, nærmiljøanlegg samt anlegg for friluftsliv i fjellet. Det finnes også en søknadsordning for lokale og regionale kulturbygg.

Anlegget det søkes om midler til må være med i kommunens prioriterte liste. Søkere om spillemidler kan være kommuner, idrettslag, andelslag eller andre ikke-kommersielle sammenslutninger.

Søknadsskjema og bestemmelser.

Sist oppdatert 29.11.12 - 09:39 av Tone Eikeland