Kontaktperson

Tone Eikeland
Oppvekst- og kulturkonsulent
Tlf. 51 47 06 06

Ungdommens Kulturmønstring UKM

UKM (Ungdommens Kulturmønstring) er mange små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen
UKM 2013- Foto: UKM Norge © UKM Norge

Mer informasjon

Sist oppdatert 23.02.18 - 14:16 av Tone Eikeland