Kontaktperson

Nils Jacobsen
Næringssjef
Tlf. 51 47 06 16

Etableringshjelp

Sokndal kommune ønsker flere nyetableringer velkomne. Samtidig er det viktig å legge forholdene best mulig for eksisterende næringsliv.
Lille Presteskjær Fyr- Foto: Jan Ove Grastveit © Sokndal kommune

Sokndal kommune har egen næringssjef som gir råd og veiledning overfor nyetablere og eksisterende næringsliv. Telefon 907 22 088.

Sokndal kommune er en del av Dalaneregionen. Næringssjefen i Dalane tar hånd om større regionale prosjekt og gjennomfører i samarbeid med Skape.no kurs for etablerere og eksisterende næringsliv. For mer informasjon vises til www.dalane.no og til www.skape.no.

Altinn er et nettsted for næringslivet med mye nyttig informasjon, både for nyetablerere og eksisterende næringsliv - www.altinn.no.

Nøkkelord: Etableringshjelp, nyetablering, etablering, næring, næringsliv

Sist oppdatert 09.11.12 - 10:25 av Nils Jacobsen