Kontaktperson

Nils Jacobsen
Næringssjef
Tlf. 51 47 06 16

Næringsarealer i Sokndal

Sokndal er en distriktskommune - C-kommune. Dette gir etablerere fra Sokndal en høyere prioritet av Innovasjon Norge. I tillegg har Sokndal kommune et eget næringsfond - Startfondet - som det er muligheter for å søke om tilskudd til i forbindelse med etablering av ny virksomhet eller videreutvikling av eksisterende virksomhet. Eiendomsskatten for næringstomter i Sokndal kommune er for tiden 7 promille av takstgrunnlaget. Sokndal kommune har en egen næringssjef, og er svært opptatt av nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter.
Industriområdet Rekeland 1- Foto: RaiMedia/Raimond Mydland © Sokndal kommune

1. Industriområde Rekeland 1

Sokndal kommune har for salg en byggeklar næringstomt på industriområdet Rekeland 1. Tomten ligger ved Rv. 44 / Nordsjøvegen. Det finnes også private tomter for salg i dette industriområdet.

Sokndal kommune har en byggeklar næringstomt på Industriområde Rekeland 1 til salgs. Tomten er på ca. 2,3 da. Pris: kr 1,5 millioner.

Avstander:
Sokndal sentrum: ca. 500 meter
Egersund: ca. 27 km
Fylkesvei 44: 50 meter

Infrastruktur:
Fullt ut tilrettelagt med vei, vann, avløp, elektrisitet.

Kontaktperson:
Nils Jacobsen, Sokndal kommune

O. Mydland Maskin har også flere næringstomter på Industriområde Rekeland 1. Området er regulert til næring og opparbeides etter hvert som det er kjøpere.

Avstander:
Sokndal sentrum: ca. 500 meter
Avstand Egersund: ca. 27 km
Fv. 44: 50 meter

Kontaktperson:
Olav E. Mydland, O. Mydland Maskin.

2. Steian Industriområde

Industriområde Steian eies av Entreprenør Bent Johnny Mydland. Området er regulert til næring, men er ikke opparbeidet.

Avstander:
Sokndal sentrum: ca. 1.000 meter
Avstand Egersund: ca. 26 km
Avstand Fv. 44: 50 meter

Kontaktpersoner:
Åsmund Skåland, Entreprenør Bent Johnny Mydland.

3. Sandbekk Industriområde

Sandbekk Industriområde eies av bergverksbedriften Titania AS. For mer informasjon tas kontakt med innkjøpsskjef Espen Pettersen, telefon 51 47 80 00.

Sist oppdatert 08.11.12 - 13:44 av Nils Jacobsen