Kontaktperson

Sigmund Hadland jr.
Helse- og velferdsleder
Tlf. 51 47 06 86

Legekontor

Sentralbord legekontoret:

51 47 06 80

Telefaks:

51 47 06 81

Legevakt Egersund:

116 117 - NYTT NASJONALT NUMMER
eller 51 49 43 43
Etter kl. 16.00 og til kl 08.00 neste dag i tillegg helger og helligdager

Postadresse:

Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

E-post:

postmottak@sokndal.kommune.no


Legekontoret har åpent fra kl. 0800 - kl. 1430.

Telefontid er 08.00-09.00 og 12.00-14.30 alle hverdager.


Telefontid leger kl. 1100 - kl. 1130. Legekontoret har pause fra kl. 1130 - kl. 1200

Dr. Torben Hansen er ikke tilgjengelig på telefon fredager

Legevakt i Egersund:
Tlf. 116 117 - NYTT NASJONALT NUMMER
Dersom telefonlinje ikke fungerer ring alternativt nummer 51 49 43 43 eller 51 79 98 00. Adressen er Lagård sjukeheim / Egersund Sjukehus, adresse Sjukehusveien 38 b.

På dagtid (kl 08 - kl. 16.00) på hverdager ringer du fastlegen eller daglegevakt
Dersom man ønsker kontakt med lege i tidsrommet 08.00 til 16.00, skal man alltid ringe til sin fastlege. Fastlegen tar også imot pasienter med «akutte» oppståtte, eller forverring av kjente sykdommer. Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig, skal han eller hun opplyse hvem som er vedkommende sin vikar. Man skal deretter kontakte vikaren. Fastlegene har innrettet sin praksis slik at de kan være vikarer for hverandre ved forfall. Du kan eventuelt ringe telefon 116117 for å få opplysninger om hvem som har daglegevakt

Hovedmålsetting
:
Hovedoppgaven som følger av helse og omsorgsloven med forskrifter er å behandle skade, sykdom eller lyte innen alle aldersgrupper, samt opprettholde en medisinsk beredskap.
Forebygge utvikling av sykdom, både kroppslig og psykisk.

De viktigste arbeidsoppgavene for helseetaten:
Kurative tjenester:

  • Almen legetjeneste inklusiv legevakt.
  • Ambulansetjeneste
  • Fysioterapitjeneste.

Forebyggende tjenester:

  • Miljørettet helsevern tlf. 51 47 06 80 og 51 47 06 00

Helseadministrasjonen:
Oppfølging av samhandlingsreformen


Dersom du ønsker å skifte fastlege kan du ringe: 810 59 500. Du kan også bytte fastlege selv på Helsenorge.no.


Tilrettelagt transport
Du finner mer informasjon og søknadsskjema om tt-ordningen på hjemmesidene til Rogland fylkeskommune

Legekontoret har tatt i bruk elektronisk timebestilling: http://sokndallegekontor.no/

Nøkkelord: legevakt, miljørettet helsevern, samhandlingsreformen, fastlege, folkehelse

Sist oppdatert 07.08.19 - 10:19 av Eline Nesvåg