Kontaktperson

Ellen Birkeland
Sykepleier
Tlf. 400 21 241 / 51 47 06 67

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helse- og rustjeneste i Sokndal kommune

Om oss:

Tjenesten skal bidra til at mennesker i Sokndal kommune med psykiske plager og/eller rusmiddelproblemer skal kunne mestre eget liv. Tjenesten har kompetanse innenfor generelt psykisk helsearbeid, depresjonsmestring, relasjonsbygging, rusomsorg og saksbehandling. Sykepleier er med i kommunens kriseteam.

Psykisk helsetjeneste i Sokndal kommune er organisert under Omsorg / Helse og velferd.

Beliggenhet: Kontor på Soknatun. Inn hoveddøren og første dør til høyre.

Åpningstid:
Mandag – fredag kl. 08.30 - 14.30 eller etter avtale.

Vårt tilbud:

Det tilbys samtaler, hjemmebesøk, turer, støtte og oppfølging til voksne, eldre, barn og unge. Vi har også diverse gruppetilbud ved Gosen aktivitetssenter.

Skjema til å søke om tjenester fra Omsorg / Helse og velferd finner du her

Kriteriene for tildeling av kommunale tjenester fra Omsorg / Helse og velferd finner du her

Skjema - Søknad om oppfølging/samtaler hos Psykisk helsetjeneste for barn, unge og familier

Landsforeningen mot stoff har Støttetelefon i Egersund: 948 26 779

Har du bekymringer eller trenger noen å snakke med når det gjelder din psykiske helse på kveld og natt? Da kan du kontakte Akutteamet ved Dalane Distriktspsykiatriske senter på tlf. 94877521 eller legevakten i Egersund på tlf. 116 117 eller 51 49 43 43.

Linker om psykisk helse:

HUBA.no - et nettsted for barn og unge i Dalane

http://www.huba.no/

Mental helse

http://www.mentalhelse.no/

Voksne for barn

http://vfb.no/

For barn og unge av rusmisbrukere

http://www.barnogunge.no/

Veiviser ved vold og overgrep https://dinutvei.no/

Psykiatritjenesten

Ellen Birkeland
Sykepleier
Tlf. 400 21 241 / 51 47 06 67
Send e-post
Monika Laupstad
Sykepleier
Tlf. 482 86 490 / 51 47 06 68
Send e-post
Henriette Lorentzen
Ruskonsulent
Tlf. 404 12 747
Send e-post
Susana Nascimento
Kommunepsykolog
Tlf. 51 47 06 68
Send e-post
Linda Øvestad Olsen
Koordinator for barn og unge
Tlf. 51 47 06 69
Send e-post
Sist oppdatert 14.03.19 - 13:14 av Elisabeth Omdal