Middagsombringing

Middagsombringing er en tjeneste som ytes til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede som ikke er i stand til å lage/varme middag selv.

Formålet med tilbudet er å opprettholde god ernæring for å forebygge nedsatt almenntilstand og bidra til bedre helse.

Du har selv ansvar for å avbestille middagsombringing hvis behovet opphører / du reiser bort/ får besøk etc. Du må avbestille innen tre dager før levering til omsorgskontoret på 51470472. Ikke avbestilt middag vil bli fakturert.


Søknadsskjema på kommunale omsorgstjenester
Kriterier for tildeling av kommunale omsorgstjenester
Egenbetaling av kommunale omsorgstjenester

Kontaktperson:
Elisabeth Omdal, tlf: 51 47 04 72

Abstract, Beef, Britain, British, Brown

Nøkkelord: Matombringing, middag, ernæring

Sist oppdatert 05.01.17 - 11:21 av Elisabeth Omdal