Kontaktperson

Lene Longfjeld Østebrøt
Omsorgsleder
Tlf. 51470475

Solbø sjukeheim

Solbø sjukeheim
Det er ved sjukeheimen 36 rom, men normert for inntil 42 sengeplasser fordelt på 3 avdelinger.

  • Soltunet - langtidsavdeling
  • Thildatunet:
    1 etg - Langtidsavdeling for personer med demens sykdom
    2 etg - Korttids-/og rehabiliteringsavdeling
  • Bøtunet - styrket avdeling for personer med demens sykdom

Solbø sjukeheim

Beskrivelse
Hjelpen blir tilpasset den enkelte ut fra faglige vurderinger. Det aktuelle tjenesteinnholdet drøftes med den enkelte beboer og pårørende ved innkomstsamtale og oppfølgingssamtaler. Beboer får tildelt primærkontakt som vil være beboers og pårørendes kontaktperson. Beboer får hjelp og oppfølgning etter en individuelt faglig vurdering.

Kriterier/vilkår
Se kriterier for tildeling av kommunale tjenester fra Omsorg / Helse og velferd

Pris
Kommunen kan kreve vederlag av beboeren for langtidsplass eller korttidsplass over 60 døgn. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer). For korttidsopphold er det egne satser - Egenbetaling for tjenester gitt av Omsorgstjenesten

Søknadsskjema på kommunale omsorgstjenester

Kontaktperson for Solbø sjukeheim er distriktsleder Lene Longfjeld Østebrøt.
Kan kontaktes på telefon 51 47 04 75

Nøkkelord:

Sjukeheim, sykehjem, langtidsplass, korttidsplass, avlastning, Solbø, rehabilitering

Sist oppdatert 03.05.19 - 13:01 av Elisabeth Omdal