Kontaktperson

Øystein Løvø
Rådgiver
Tlf. 51 47 06 40

Oppvekst

I Sokndal har vi gode oppvekstvilkår for barn og unge. Vi har et godt og allsidig barnehagetilbud, en helt nyrenovert skole og mange flotte idretts- og aktivitetsanlegg. Naturen gir oss mange turmuligheter og vi har et stort mangfold av lag/foreninger.

I margen til venstre finner du ut mer om de forskjellige tilbudene vi har til barn og unge i Sokndal. Se også under fanen Kultur, idrett og fritid hvis du savner noe.

Hovedmål hentet fra kommuneplanen:

Sokndal skal være et attraktivt, inkluderende og trygt sted å bo i alle livsfaser. Et variert kultur- og fritidstilbud skal bidra til å skape mangfold og tilhørighet til lokalsamfunnet, og medvirke til at det gode liv kan leves, også ved at en prioriterer tiltak som opprettholder, behandler og fremmer bedre helse.

Barnehager, skoler, SFO og kulturskole skal sammen utvikle kunnskap for livet. Oppvekstmiljøet skal være godt, utfordrende og mobbefritt. Kulturbygg og anlegg skal gi muligheter for allsidig aktivitet og kulturopplevelser. Kulturarrangement skal kunne utøves og nytes i bygda. God folkehelse skal vedlikeholdes og forbedres med rekreasjon og aktivitet slik at en får livskvalitet livet ut.

Sist oppdatert 19.11.18 - 09:38 av Øystein Løvø