Kontaktperson

Øystein Løvø
Rådgiver
Tlf. 51 47 06 40

Bø barnehage

Bø barnehage er en tre avdelingsbarnehage med en småbarnsavdeling og to avdelinger med barn fra 3 – 6 år. Barnehagen ble opprustet og bygget på i 2014. Vi har nå en barnehage med lyse og trivelige lokaler.

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. Hver uke har vi samlinger med kristent innhold. Vi kaller disse samlingene for skattekistesamlinger. Her forteller vi fra Bibelen og synger kristne barnesanger.

Gruppen med de eldste barna kalles Bøgjengen. De jobber blant annet med begreper og figurer, tall og bokstaver. Vi legger vekt på at opplegget skal være lekbasert læring.

Personalet er bevisst på at hvert barn skal ha det trygt og godt i barnehagen. Vi legger vekt på de gode samtaler mellom barn og mellom barn og voksne.

Visjonen vår: Liten og god som gull.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf.: 51477750 eller sjekk ut vår hjemmeside her.

Sist oppdatert 06.08.18 - 09:13 av Øystein Løvø