Kontaktperson

Øystein Løvø
Kommunalsjef Oppvekst- og kultur
Tlf. 51 47 06 40

Bø barnehage

bø barnehage

Bø barnehage fra Stiftelse til A/S

Fra høsten 2014 opphører Stiftelsen Bø barnehage og barnehagen overtas av Bø barnehage A/S. Barnehagen vil, når den er ferdig, ha tre avdelinger. Det vil bli bygget en ny avdeling på ”tennisbanen” og  den skal knyttes sammen med eksisterende bygg. Den nye avdelingen vil være en småbarnsavdeling. I tillegg vil det være to avdelinger med barn fra 3 – 6 år.  Utelekeplassen og de eksisterende avdelingene vil bli opprustet og vi ser for oss en ny og moderne barnehage.

Bø barnehage har utvidet kristen formålsparagraf. Hver uke har vi samlinger med kristent innhold. Disse samlingene kaller vi for skattekistesamlinger. Her forteller vi enkle Bibelfortellinger og synger kristne barnesanger.

Personalet i barnehagen er bevisst på at hvert barn skal ha det trygt og godt i barnehagen. Vi legger vekt på de gode samtaler mellom barna og barn og voksne.

Gruppen med de eldste barna kalles Bøgjengen. De jobber med begreper, figurer og å bli klar til skolestart.

Visjonen vår:

Å være nær, tilstede

gir det beste grunnlag

for mestring og glede.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf.: 51477750 eller sjekk ut vår hjemmeside her.

Sist oppdatert 28.02.14 - 09:27 av Øystein Løvø