Kontaktperson

Øystein Løvø
Rådgiver
Tlf. 51 47 06 40

Frøyland gårdsbarnehage

FRØYLAND GÅRDSBARNEHAGE- EN ANNERLEDES BARNEHAGE! ”GØY PÅ LANDET- MINNER I SPANNET!”
frøyland gbhg dyr

I Frøyland gårdsbarnehage følger barna aktivitetene på en gård gjennom året.

Dyr er viktige for en gårdsbarnehage. Gjennom året deltar barna i foring og stell av dyrene. Barna får kunnskaper om alle dyrene våre og får oppleve dyrenes livssyklus. Barna får oppleve at vi ruger frem kyllinger, vi har geitefødsel, kaninunger blir født og av og til dør et dyr her i barnehagen.

Barn i Frøyland gårdsbarnehage tilbringer mye tid ute i naturen. Vi bruker skogen til turer, lek, innhøsting av bær og nøtter og formingsmateriale. Barnehagen ligger landlig til rett ved Frøyland skogen, der har vi mange fine turplasser rundt i skogen. I Frøyland gårdsbarnehage har vi mange” små bønder ”som er glad i å være ute i naturen, og som søker gode opplevelsene ute i det friJ

I løpet av barnehage dagen lærer og erfarer barna å være en del av et fellesskap både på godt og på vondt. Hverdagsaktivitetene i barnehagen spiller derfor en stor rolle for hvilken oppfatning barn får av seg selv i forhold til andre, og hvilke mønstre for kontakt man lærer seg og etablere barn imellom. Vi er opptatt av at alle barn skal ha venner!

Samhandling gjennom språket er en vesentlig del av barnets måte å nærme seg andre mennesker på. Gjennom en reflektert og systematisk innsats ønsker vi å være med på å bygge opp om barnas sosiale og språklige kompetanse.

Frøyland gårdsbarnehagen as ble opprettet i 1999. Barnehagen har tre avdelinger med til sammen 72 plasser. Barnehagen har en god pedagogisk bemanning med en styrer, seks pedagogiske ledere og en spesial pedagog. Personale gruppen er erfarent og kompetent. Barnehagen har et stort og motorisk utfordrende uteområde. I tillegg har vi dessuten hønehus, stall, kaninhus, grise binge, geitehage og ikke minst en spennende trollskog med et stort hoppe nett som gir mange aha og uhu opplevelser.

Det siste året i barnehagen har vi førskoleopplegg for 5 åringene, opplegget kalles Trollgruppen og er to dager i uken. Her jobber vi med begrepsopplæring, sosial mestring og å bli klar til skolestart.

Satsningsområder som vi jobber med i Frøyland gårdsbarnehage er:

1. Barns sosiale kompetanse( Vi bruker et opplegg som heter vennekort og vennebok)

2. Ivk- vi jobber med ikkevoldskommunikasjon altså: Hvordan skape god kontakt med hverandre.

3. Språk og språkmiljøet i barnehagen.

4. Gårdsaktiviteter!

Ta gjerne kontakt med oss på tlf: 51476269

Her kan du lese mer om Frøyland gårdsbarnehage og se reklamefilm.

Sist oppdatert 21.01.14 - 10:01 av Øystein Løvø