Kontaktperson

Øystein Løvø
Rådgiver
Tlf. 51 47 06 40

Skolen i Sokndal

I Sokndal har vi fra skoleåret 2014/2015 bare en skole. Sokndal skole er en 1-10 skole med i underkant av 400 elever, og ligger i Hauge sentrum.

Sokndal skole har en skolefritidsordning for elever fra 1.-4. klasse. Søknadsskjema finner du her.

Sist oppdatert 17.10.17 - 13:59 av Eline Nesvåg