Kontaktperson

Øystein Løvø - permisjon
Oppvekst- og kultursjef
Tlf. 51 47 06 40

Skolen i Sokndal

I Sokndal har vi fra skoleåret 2014/2015 bare en skole. Sokndal skole er en 1-10 skole med i underkant av 400 elever, og ligger i Hauge sentrum.

Sokndal skole har en skolefritidsordning for elever fra 1.-4. klasse. Søknadsskjema finner du her.

Sist oppdatert 01.09.14 - 09:32 av Øystein Løvø - permisjon