NAV

NAV

NAV-kontoret i Sokndal ble åpent 10.02.2009. Det er drevet som et partnerskap mellom Sokndal kommune og Arbeids- og velferdsforvaltningen. Kontoret fremstår som en stor integrasjon av tjenster fra de tre tidligere velferdsetatene: Trygd, Arbeid og sosialtjenesten.

På NAV-kontorene jobber ansatte fra Arbeids- og velferdsforvaltningen og kommunen sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Kommunen ved rådmannen og NAV ved fylkesdirektøren har inngått en samarbeidsavtale som beskriver hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby.

Åpningstider: mandag, onsdag og fredag fra 10-14. Timeavtaler kan gjøres utenom åpningstid.


Hovedmålene til NAV er:

  • flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • et velfungerende arbeidsmarked
  • rett tjeneste og stønad til rett tid
  • god service tilpasset brkernes forutsetninger og behov
  • en helhetlig og effektiv areids- og velferdsforvaltning

Hjemmesider:

Sist oppdatert 06.06.16 - 09:44 av Eline Nesvåg