Kontaktperson

Rita Ørsland
Forvaltningsleder
Tlf. 51 47 06 30

Høringer (reguleringsplaner)

Høring og offentlig ettersyn - 1.gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Josefinestien

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges Detaljreguleringsplan for Josefinestien ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Landbruk, Miljø og Teknikk den 23.05.2018 i sak 030/18.

Offentlig ettersyn - 1. gangs behandling - Detaljregulering for Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten

I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 12-11legges Detaljregulering for Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten - gnr. 82, bnr. 4 samt del av bnr. 2 ut til offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk 18.04.2018 i sak 021/18.

Utvidelse av reguleringsplan for Jøssingfjord vitensenter - Begrenset høring

Varsel om utvidet planområde skjer i samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven.

Høring og offentlig ettersyn - 1. gangs behandling - Detaljregulering boliger Stien

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges Detaljreguleringsplan for Stien ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Landbruk, Miljø og Teknikk den 14.03.2018 i sak 017/18.

Høring og offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for massedeponi Rekeland gnr 70 bnr 1

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges Detaljreguleringsplan for massedeponi Rekeland gnr 70 bnr 1 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Landbruk, Miljø og Teknikk den 04.10.2017 i sak 053/17.

Offentlig ettersyn/høring: Detaljregulering for Gamleveien 4

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og §12-10 legges detaljregulering for Gamleveien 4, plan ID: 2012001 ut til høring og offentlig ettersyn etter ny 1.gangs behandling i hovedutvalg Landbruk, Miljø og Teknikk 30.08.2016 - sak 044/16 -Detaljregleringsplan – Gamleveien 4 – Ny 1.gangs behandling (dette er tredje gang planen kommer til 1. gangs behandling).

Offentlig ettersyn/høring: Områdereguleringsplan for utvidelse av Titania gruveområde - Tellenes

Områdereguleringsplan for utvidelse av Titania gruveområde – Tellenes, legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10, etter ny 1. gangsbehandling i hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk (LMT) den 30.08.2016 (sak nr. 42/16).

Offentlig ettersyn/høring: Detaljregulering for Jøssingfjord Vitenmuseum - Helleren

Detaljreguleringsplan for Jøssingfjord Vitenmuseum - Helleren, legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10, etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk (LMT) den 15.06.2016 (sak nr. 35/16).

Reguleringsplan på offentlig ettersyn - Reguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog – Sogndalstrand

Detaljreguleringsplan for Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog – Sogndalstrand legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10, etter første gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk (LMT) den 15.06.16 (sak 037/16).

Privat detaljregulering KNA Raceway Kroheia - Reguleringsplan på offentlig ettersyn / høring

Detaljreguleringsplan for Motorsportsenter Kroheia – gnr. 56, bnr. 1 m.fl. Planen legges ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10, etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk (LMT) den 15.06.16 (sak 036/16). Planforslaget er revidert i henhold til LMT vedtak 036/16.

Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Industriområde Rekefjord Øst 2

Detaljregulering for Industriområde Rekefjord Øst 2, plan ID: 2014002 legges ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. Etter 1.gangs behandling i hovedutvalg Landbruk, Miljø og Teknikk 27.05.2015 (sak 030/15). Planforslaget er revidert i henhold til LMT vedtak 030/15.