Kontaktperson

Rita Ørsland
Plan- og miljørådgiver
Tlf. 51 47 06 30

Høring og offentlig ettersyn - 1.gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Josefinestien

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges Detaljreguleringsplan for Josefinestien ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Landbruk, Miljø og Teknikk den 23.05.2018 i sak 030/18.
Bilde

Planområdet omfatter i tillegg til deler av gnr./bnr. 57/3 flere eiendommer langs Josefinestien, fra krysset med Kleivan og inn til Frøyland gårdsbarnehage. Tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for opparbeidelse av seks boligtomter.

Merknader kan rettes skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

eller på e-post til postmottak@sokndal.kommune.no

Høringsfristen er satt til: 16.07.2018

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Reguleringskart

Saksframlegg 1. gangs behandling

Sist oppdatert 29.05.18 - 10:42 av Eline Nesvåg