Kontaktperson

Roger Egeli
Senior rådgiver
Tlf. 51 47 06 31

Høring og offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for massedeponi Rekeland gnr 70 bnr 1

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges Detaljreguleringsplan for massedeponi Rekeland gnr 70 bnr 1 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Landbruk, Miljø og Teknikk den 04.10.2017 i sak 053/17.
Plankart (L)(236813)

Hensikten med planarbeidet er å etablere et deponi for rene overskuddsmasser fra pågående anleggsområder i området Hauge i Sokndal kommune.

Plan med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter er lagt ut på servicekontoret i Sokndal kommune eller kan leses her:

Merknader kan rettes skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

eller på e-post til postmottak@sokndal.kommune.no

Høringsfristen er satt til: 16.03.2018.

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Saksframlegg

ROS Sjekkliste

ROS-analyse

Sist oppdatert 24.01.18 - 12:28 av Eline Nesvåg