Kontaktperson

Rita Ørsland
Plan- og miljørådgiver
Tlf. 51 47 06 30

Offentlig ettersyn - 1. gangs behandling - Detaljregulering for Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten

I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 12-11legges Detaljregulering for Måkehei/Vågan og Oddsfjell/Revaknuten - gnr. 82, bnr. 4 samt del av bnr. 2 ut til offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk 18.04.2018 i sak 021/18.
Måkehei

Bakgrunn for endringen er å tilpasse planene til dagens lovverk og detaljeringsgrad.
Gjeldene reguleringsform med punktfeste ønskes erstattet med regulerte festetomter/selveide tomter, hyttestørrelsen ønskes økt i samsvar med kommuneplanens bestemmelser, det ønskes regulert kjørbar veg frem til de fleste hytter, og det reguleres felles parkeringsplasser spredt omkring i hyttefeltet

Plan med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter er lagt ut på servicekontoret i Sokndal kommune eller kan leses her.

Merknader kan rettes skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane

eller på e-post til postmottak@sokndal.kommune.no

Høringsfristen er satt til: 29.06.2018

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Plankart

Saksframlegg 1. gangs behandling

Sist oppdatert 29.05.18 - 10:25 av Eline Nesvåg