Offentlig ettersyn: Detaljregulering for Industriområde Rekefjord Øst 2

Detaljregulering for Industriområde Rekefjord Øst 2, plan ID: 2014002 legges ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. Etter 1.gangs behandling i hovedutvalg Landbruk, Miljø og Teknikk 27.05.2015 (sak 030/15). Planforslaget er revidert i henhold til LMT vedtak 030/15.
2498 plankart revidert etter vedtak

Hensikten med planarbeidet er å stadfeste dagens kontorbrakker på eiendom 81/13.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, planbeskrivelse og saksfremstilling av saken, er vedlagt nedenfor og lagt ut på Servicetorget i Sokndal kommune, Gamleveien 20.

Merknader til planforslaget må rettes skriftlig til Sokndal kommune, Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane eller på e-post til postmottak@sokndal.kommune.no innen 11.03.2016.

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Saksframstilling til 1. gangs behandling

Sist oppdatert 29.01.16 - 13:13 av Eline Nesvåg