Offentlig ettersyn/høring: Detaljregulering for Gamleveien 4

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og §12-10 legges detaljregulering for Gamleveien 4, plan ID: 2012001 ut til høring og offentlig ettersyn etter ny 1.gangs behandling i hovedutvalg Landbruk, Miljø og Teknikk 30.08.2016 - sak 044/16 -Detaljregleringsplan – Gamleveien 4 – Ny 1.gangs behandling (dette er tredje gang planen kommer til 1. gangs behandling).
Gamleveien 4

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av eiendom 56/34, 56/87 og

56/86. Eksisterende bygningsmasse rives og erstattes av et leilighetsbygg med 4 leiligheter. Bebyggelsen på de øvrige eiendommer i planområdet reguleres til dagens formål.

Planbeskrivelse, reguleringsbeskrivelse, plankart og saksframlegg til ny 1.gangsbehandling er lagt ut på servicekontoret i Sokndal kommune eller kan leses her.

Merknader sendes skriftlig til:

Sokndal kommune
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane

eller på epost til: postmottak@sokndal.kommune.no

Planbeskrivelse

Reguleringsbeskrivelse

Plankart

Saksframlegg

Sist oppdatert 29.09.16 - 09:30 av Eline Nesvåg