Offentlig ettersyn/høring: Detaljregulering for Jøssingfjord Vitenmuseum - Helleren

Detaljreguleringsplan for Jøssingfjord Vitenmuseum - Helleren, legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10, etter 1.gangs behandling i hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk (LMT) den 15.06.2016 (sak nr. 35/16).
Detaljregulering for Jøssingfjord vitenmuseum - Helleren

Hensikten med reguleringsplanen er å regulere inn nytt vitenmuseum i Jøssingfjord.

Detaljregulering for Jøssingfjord vitenmuseum – Helleren, plankart,
reguleringsbestemmelser og saksframlegg til 1.gangs behandling er lagt ut på Servicetorget i Sokndal kommune eller kan leses her.

Merknader sendes skriftlig til:
Sokndal kommune
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane
eller på epost til: postmottak@sokndal.kommune.no

Høringsfristen er satt til den: 28.09.2016


Detaljregulering for Jøssingfjord Vitenmuseum - Helleren

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan - Jøssingfjord Vitenmuseum - 1. gangs behandling

Sist oppdatert 17.08.16 - 09:47 av Eline Nesvåg