Offentlig ettersyn/høring: Områdereguleringsplan for utvidelse av Titania gruveområde - Tellenes

Områdereguleringsplan for utvidelse av Titania gruveområde – Tellenes, legges ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10, etter ny 1. gangsbehandling i hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknikk (LMT) den 30.08.2016 (sak nr. 42/16).
Uten navn

Formålet med planen er i hovedsak en juridisk sikring av nødvendige utvidelsesområder for å sikre fremtidig rasjonell drift hos Titania med utvidelse av gråbergdeponi og ny lastekai.

Planbeskrivelse med konsekvensutredning for utvidelse av Titania gruveområde, reguleringsbestemmelser, plankart og saksframlegg til ny 1.gangsbehandling er lagt ut på servicekontoret i Sokndal kommune eller kan leses her.

Merknader sendes skriftlig til:

Sokndal kommune
Gamleveien 20
4380 Hauge i Dalane

eller på epost til: postmottak@sokndal.kommune.no

Høringsfristen er satt til den: 25.10.2016


Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Reguleringsbestemmelser

Plankart

Saksframlegg

Sist oppdatert 12.09.16 - 10:05 av Eline Nesvåg